ТУБ: (Товариство Українців у Бельгії)

 

Голова: Ігор Хохоляк тел. +32 25384596 ,e-mail igor.chocholak@skynet.be

СУМ: (Спілка Української Молоді).

 

Голова:  Мирослава Фінів – Проциикевич, e-mail: myrosya@hotmail.com, тел : 0494 258 893

БАРВІНОК:

 

За інформацією звертатися до Оксана Сеничак: моб: +323-237-3066  e-mail: ots.oksana@skynet.be

ФРАНКОПОЛЕ:         Google maps                  

 

 

  Vincent Gabriel, управитель господарства.

  Тел: 0471 30 82 01

ТУБ: (Товариство Українців у Бельгії)

 

Голова: Ігор Хохоляк тел. +32 25384596 ,e-mail igor.chocholak@skynet.be

СУМ: (Спілка Української Молоді).

 

Голова:  Мирослава Фінів – Проциикевич, e-mail: myrosya@hotmail.com, тел : 0494 258 893

СФУЖО  : Світова Федерація Українських Жіночих Організацій,

яка є недержавною Організацію в системі Організації

Об’єднаних Націй.

БАРВІНОК:

 

За інформацією звертатися до Оксана Сеничак: моб: +323-237-3066 

e-mail: ots.oksana@skynet.be

ФРАНКОПОЛЕ:  Google maps       

  Vincent Gabriel, управитель господарства.

  Тел: 0471 30 82 01

© 2015 Créé par Zubryckyj Ivan

Об’єднання Українок Бельгії

Union des Femmes Ukrainiennes en Belgique - Vereniging van de Oekraiense vrouwen en België -                                               Association of Ukrainian Women of Belgium 

   Ви можете підтримати діяльність ОУБ:

 

    BE74 0001 6466 7907, BIC : BPOTBEB1