top of page

ТУБ: (Товариство Українців у Бельгії)

 

Голова: Ігор Хохоляк тел. +32 25384596 ,e-mail igor.chocholak@skynet.be

СУМ: (Спілка Української Молоді).

 

Голова:  Мирослава Фінів – Проциикевич, e-mail: myrosya@hotmail.com, тел : 0494 258 893

БАРВІНОК:

 

За інформацією звертатися до Оксана Сеничак: моб: +323-237-3066  e-mail: ots.oksana@skynet.be

ФРАНКОПОЛЕ:         Google maps                  

 

 

  Vincent Gabriel, управитель господарства.

  Тел: 0471 30 82 01

bottom of page